420 Ä‘oàn sinh ngành Oanh vÅ© tham dá»± Trại Hiếu, và 250 Huynh trưởng và Ä‘oàn sinh ngành Nữ Gia Đình Phật tá»­ tham dá»± Trại Hạnh tại Thừa thiên – Huế – Giáo há»™i

Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc TếrnCÆ¡ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo, Giáo há»™i Phật giáo Việt Nam Thống nhấtrnB.P. 60063 – 94472 Boissy Saint Léger cedex (France) – Tel.: (Paris) (331) 45 98 30 85rnFax : Paris (331) 45 98 32 61 – E-mail : pttpgqt@gmail.comrnWeb : http://www.queme.netrn********************************************************************************************************************rn rnTHÔNG…

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!