Đêm Dạ Tiệc Thường Niên Hội Nhớ Huế Montreal

III. Thái Hoàng & Thanh Hằng & Huếrnrn rnrn09/21/2013 @6:00pm – Há»™i Nhá»› Huế trong đêm dạ tiệc thường niênrnrnHỘI NHỚ HUẾrnrn rnrnASSOCIATION DES NOSTALGIQUES DE HUErnrn12417 La Gauchetière, Montréal, QC H1B 2L6rnrnWebsite : http://www.hoinhohue.comrnrn rnrnTrân trọng kính mời quý Há»™i Đoàn, quý đồng hÆ°Æ¡ng, quý há»™i viên đến chung vui vá»›irnrnHá»™i Nhá»› Huế trong…

Con Vua ra chợ Trời

Theo nguồn tin trên mạng của báo Người Việt rnrnrnhttp://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=163634&zoneid=1#.UVJstltASXM

Huynh trưởng Lê Công Cầu, Vụ trưởng Gia Đình Phật tử Vụ, tường trình sau 3 ngày bị Công an thành phố Huế thẩm vấn‏

***********************************************************************************************************************rnPhòng Thông Tin Phật Giáo Quốc TếrnCÆ¡ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo, Giáo há»™i Phật giáo Việt Nam Thống nhấtrnB.P. 60063 – 94472 Boissy Saint Léger cedex (France) – Tel.: (Paris) (331) 45 98 30 85rnFax : Paris (331) 45 98 32 61 – E-mail : pttpgqt@gmail.comrnWeb : http://www.queme.net –…

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!