Phạm Như Đà Lạc

ThÆ°a Quý Đồng-hÆ°Æ¡ng, Thân-hữu Cố Đô Huế :rnrnTin dữ Ä‘i mau …Phạm NhÆ° Đà Lạc không còn nữa.rnAi cÅ©ng biết ít nhiều : có anh là cá»±u-bá»™-trưởng Phạm Anh, chị Hồng là phu-nhân tỉnh-trưởng Tôn-thất Khiên, em là không-quân Phạm Minh Xuân/Thái-Ninh, và cố nghệ-sÄ© Phạm Hữu.rnNhững năm tháng cùng “vui chÆ¡i” qua 3 vùng…

Cáo Phó Tôn Thất Hoàng

ThÆ°a Quý Vị, Quý NT và CH…rnrnNT Trung Tá Tôn Thất Hoàng, má»™t SÄ© Quan Thiết Giáp Binh vừa mệnh chung tại Falls Church, Virginia,sau má»™t thời gian lâm trọng bịnh.rnrnLà má»™t vị sÄ© quan tác chiến anh hùng, của những tháng ngày chiến đấu bảo vệ quê hÆ°Æ¡ng, là má»™t đàn anh hiền lành,…

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!