Cáo Phó của Ông Phạm Hữu Nhơn

Theo tin Hội Cố Đô Huế CÁO PHÓ Gia đình chúng tôi xin thành kính thông báo cùng tất cả qúy Cụ, qúy Ông Bà, quyến thuộc và bằng hữu xa gần: Chồng, Cha, Ông chúng tôi Cụ Ông Phạm Hữu Nhơn, Pháp Danh Tâm Tịnh Sinh tại làng Nam Trung, Thừa Thiên Mãn phần…

Cáo Phó Tôn Thất Khiên

Cáo Phó : gia-đình “Thân Hữu Cố Đô” đau buồn thông-báo : Đại-tá Tôn-thất Khiên, Tỉnh-trưởng tỉnh Thừa-Thiên, Thị-trưởng thành-phố Huế, đã qua đời ngày 2 tháng 4 năm 2016, tức là ngày 25 tháng Hai năm Bính Thân, tại Falls Church, VA, hưởng thọ 86 tuổi. Tang lễ sẽ được tổ-chức tại National Funeral…

Cáo Phó Ngô Văn Vinh

Theo tin Hội Thân-hữu Cố Đô Huế Thưa Quý Bà Con Đồng-hương Thân-hữu Cố Đô Huế: Tin Buồn, thiệt gần : đồng-hương, đồng-môn, đồng tuế, đồng-chí … Xin góp lòng cầu-nguyện hương-linh Tâm Mãn Ngô Văn Vinh siêu sanh Tịnh Độ. Thăm viếng : Thứ Bảy 12pm – 7pm, Chủ Nhật 9am – 5pm Tại…

Cáo Phó Cụ Phan Trọng Hàm

Theo tin Hội Thân Hữu Cố Đô Huế Thưa Qúy Bà Con Đồng-hương Thân-hữu Cố Đô Huế : Tin Buồn (từ Canada) : Cụ Phan Trọng Hàm Pháp Danh Nguyên Thụ , Đã từ trần ngày 17 tháng 3 năm 2016 tại Brossard, Québec, Canada (nhằm ngày 09 tháng 02 năm Bính Thân) Hưởng thọ…

Cáo Phó Phu-nhân của Giáo Sư Vũ Quốc Thúc

Theo tin Hội Thân Hữu Cố Đô Huế Thưa Bà Con Đồng-hương Thân-hữu Cố Đô Huế : Tin Buồn (bên kia bờ) : Phu-nhân của giáo-sư Vũ Quốc Thúc qua đời (luật-sư Lê Trọng Quát chuyển). Ai quen ? Vu Quoc Thuc Date: 2016-03-15 0:01 GMT+01:00 Subject: Cao pho To: Vu Quoc Thuc Veuillez transmettre…

CáoPhó Của Gia Đình Nhạc Sĩ Vĩnh Điện

Theo tin BMH BMH Washington, D.C Xin kính thân chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH… Để tường và tiện việc phân ưu, thăm viếng, tiển đưa Bà Maria Nguyễn Thị Huệ đến nơi an nghĩ cuối cùng.. Trân trọng… BMH Washington, D.C Theo tin HộiThân Hữu Cố Đô Huế Nơi đây, xin Chia…

Cáo Phó Cựu Dân Biểu Trần Văn Sơn

Theo tin Hội Thân Hữu Cố Đô Huế : Thưa Quý Bà Con Đồng Hương Thân Hữu Cố Đô Huế : Mới qua đời ở Nam Cali : (đồng-hương, đồng-môn, đồng-đội, đồng-chí) cựu-dân-biểu Trần Văn Sơn, bút hiệu Trần Bình Nam, tại San Diego, 83 tuổi. Cựu trung-tá hải-quân, cựu chủ-tịch Tổ-chức Phục-hưng Việt-nam, sau…

Phân Ưu‏ Giáo-sư Đặng Ngọc Ấn

ThÆ°a Quý Bà Con Thân Hữu Cố Đô Huế :rnrn Bàng-hoàng hay tin Giáo-sÆ° Đặng Ngọc Ấn, pháp-danh Nguyên Tâm vừa nhẹ nhàng ra Ä‘i lúc 7 giờ chiều ngày Thứ Hai 6 tháng 4 năm 2015, tức là ngày 18 tháng Hai năm Ất Mùi tại Virginia, hưởng dÆ°Æ¡ng 80 tuổi.rnrn Gia-đình “Thân Hữu…

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!