Phân Ưu‏ Giáo-sư Đặng Ngọc Ấn

ThÆ°a Quý Bà Con Thân Hữu Cố Đô Huế :rnrn Bàng-hoàng hay tin Giáo-sÆ° Đặng Ngọc Ấn, pháp-danh Nguyên Tâm vừa nhẹ nhàng ra Ä‘i lúc 7 giờ chiều ngày Thứ Hai 6 tháng 4 năm 2015, tức là ngày 18 tháng Hai năm Ất Mùi tại Virginia, hưởng dÆ°Æ¡ng 80 tuổi.rnrn Gia-đình “Thân Hữu…

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!